Scroll to top

Sökbeteende och multitasking

Gräv din egen guldgruva

Den som letar det är också den som finner

Ligg steget före dina kunder genom att optimera din hemsidas innehåll med kunden i fokus. Möjligheten du får genom att analysera och gräva djupare i dina kunders frågeställningar redan i researchstadiet kommer du garanterat hitta en guldgruva av specifika sökord och frågeställningar som du kan dra nytta av genom att optimera ditt innehåll på webben som svarar på dessa.

I en digital värld som består av flera olika enheter och olika sökmönster att rätta sig efter är det mer än bara en utmaning att planera strategiskt framåt för att både effektivisera, engagera och inspirera våra målgrupper som befinner sig under olika stadier under sin köpresa.

Vi multitaskar i jakt på inspiration, informativt innehåll som svarar på frågeställningar eller som löser ett problem till att vi känner oss trygga och övertygade om att jag som kund har hittat det bästa och mest prisvärda alternativet.

Olika branscher har olika egenskaper av ”Micro moments” att ha koll på under en kunds köp/informationsresa som man måste fokusera på för att kunna hitta olika typer av marknadsaktiviteter för att täcka alla dessa områden.

Mobila enheter har förändrat mycket i vårt digitala samhälle, det går ju inte direkt obemärkt förbi att det är också den som påverkat revolutionen i vårt sökbeteende. Google säger själva att 60 % av alla sökningar sker genom mobilen först men att vi sedan fortsätter vår research på dator, men till i vilken utsträckning vi multitaskar i olika enheter under samma sökprocess vore ju mest intressant att gräva ner djupare på under 2018.

Google, Siri och Alexa är redan redo att trappa upp människors sökbeteende, hur vi söker och på vilket sätt vi letar och hittar information på nätet och detta kommer givetvis förändra sökmotorer hur de presenterar relevanta resultat och hur vi i senare skede kommer arbeta med att optimera vår hemsida utifrån detta syfte.

Tidigare har det vart vanligt att placera dessa talspråksfrågor i just FAQ-frågor men frågan är om det kommer bli mer relevant att optimera även en sådan sökordsstrategi för våra undersidor eller blogg med tanke på att röstsökningar används mer nu frekvent.

Google säger att 20 % av sökningarna som görs idag genomförs redan via röstassistenter. Man kan ju bara hoppas att Google search console kommer att ge oss tillgång till specifika parametrar, där man faktiskt kan mäta vilken typ av sökord som just kommer från röstsökning vs modern sökning.

Mitt tips till dig blir tänk på hur folk talar…

Börja din resa genom att brainstorma. Vilken typ av naturliga språkliga frågor kan få besökare till din webbplats? Analysera dina resultat. Vilken typ av sökord driver trafik till din hemsida? När du hittar de naturliga orden, använd dessa för att planera ditt innehåll på webben.

Ligg steget före dina kunder genom att optimera din hemsidas innehåll som svarar på dina besökares frågeställningar. Som grädde på moset har du även möjlighet att gräva fram en guldgruva till din framtida utformning av kommunikationssatsningar på sociala medier.

Related posts