Scroll to top

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY DMK Kommunikation

Din integritet är viktig för mig som egen företagare och min målsättningen är att du alltid ska känna dig trygg med hanteringen  av de personuppgifter du lämnar över. Genom denna policy informerar jag om vilka ändamål jag behandlar just dina personuppgifter i min verksamhet.

Allmänt

Denna policy avseende Integritetspolicy beskriver hur DMK Kommunikation, Grälebo 2, 562 91 Månsarp, e-mail: info@digitalmarknadskoordinator.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då DMK Kommunikation ingår avtal med kund som köper tjänster utav mig. Integritetspolicyn gäller även för besökare till DMK Kommunikations webbplatser. Jag vill med denna Integritetspolicy visa hur jag säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftning.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Är du kund hos DMK Kommunikation?

Behandlar jag dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligt ändamål är:

 • Avtal, fakturering, tjänsteutbud och support/Kundservice. ex Besvara frågor.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, i sociala medier, e-post eller vanlig traditionell post i brevlådan. För att anpassa och ge relevant information och anpassade erbjudanden, utveckling av tjänster med mera.
 • Kreditbedömningar
 • Analys och statistik

För dig som är besökare till vår webbplats

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en E-book, pdf, kontaktar mig via kontaktformulär eller önskar mer information om mitt tjänsteutbud.
 • Anpassning av personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post.
 • Analys och statistik

DMK Kommunikation har en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla myndigheternas krav ex. bokföringslagen.

Vilka personuppgifter behandlar jag om dig?


För dig som är kund till DMK Kommunikation

De personuppgifter DMK Kommunikation samlar in och behandlar om dig som som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn och organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer

För dig som är besökare till vår webbplats

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att jag ska kunna ge dig en  en så bra upplevelse som möjligt när du besöker vår webbplats, ingå avtal eller väljer att prenumeration på mitt nyhetsbrev, kontakt via kontaktformulär måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp av mina tjänster eller vid begärd information om mina tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med DMK Kommunikation.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. DMK Kommunikation ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter. Därför bör du se över andras integritetspolicy när du besöker en annan webbplats.

Hur länge sparar jag uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara och DMK Kommunikation förbehåller sit rätten att spara uppgifterna längre tid om det behövs för att följa lagkrav.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som DMK Kommunikation behandlar om dig. Du har också rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har jag rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran.

Tekniska åtgärder

Jag utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Cookies policy

När lagrar min webbplats cookies?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det vill du inte att vi spårar cookies så kan du i de flesta webbläsare välja att stänga av dem.

Hur tar man bort cookies?

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder och du hittar information om det här:

Överförs information till en tredjepart?

Vi använder följande analys och spårningsfunktioner för att spåra och analysera cookies:

• Google Analytics, varaktig 2 år.

Se samtliga cookies från Google Analytics.

Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

• Facebook Pixel, varaktig 12 månader

Syftet är att kunna anpassa och erbjuda specifika kunderbjudanden samt bygga målgrupper som är relevanta coh intresserade av det utbudet DMK Kommunikation förmedelar se mer på:
– https://www.facebook.com/policies/cookies/

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

DMK Kommunikation, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företagets webbplats och de avtal som skapas mellan mig och som kund.

 https://policies.google.com/privacy/partners

DMK Kommunikation förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.dmkkommunikation.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

DMK Kommunikation 29/6 2018.